Giới thiệu A2S

Xin chào bạn tới A2S

Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Ứng Dụng Tự Động A2S được thành lập năm 2011 với cam kết cộng tác lâu dài của các thành viên, cá nhân có nhiều kinh nghiệm thiết kế, lắp đặt và quản lý thi công dây chuyền máy móc thiết bị, các hệ thống điện, điều khiển, tự động.

Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến

A2S Admin:

A2S Servicer:

A2S Sale:

Đối tác của chúng tôi
Tự động hóa Siemens Khí nén Aventics Solution Siemens Partner Thiết bị  hãng IFM Tự động hóa với hãng Rockwell A&B Thiết bị đo hãng EH Sick EMKO Danfoss Tổng công ty bia rượu Hà Nội Krones KHS KINETROL Tự động hóa hãng ABB Tổng công ty Bia rượu NGK Sài Gòn Thiết bị trạm quan trắc nước thải

Công ty A2S đã nghiên cứu và thực hiện dự án Hệ thống Giám Sát Năng Lượng cho Công ty cổ phần bia Miền Trung – chi nhánh Phú Yên. Sau khi thực hiện xong dự án, bước đầu phần mềm đã đem lại hiệu quả lớn trong việc quản lý lượng năng lượng tiêu thụ, giúp cán bộ công nhân viên nhà máy điều chỉnh các phụ tải hợp lý với các ngày trong tuần.

ISO 50001:2011 Hệ thống quản lý năng lượng - Yêu cầu với hướng dẫn sử dụng là một đặc điểm kỹ thuật được tạo ra bởi tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO cho một hệ thống quản lý năng lượng.