Giới thiệu A2S

Xin chào bạn tới A2S

Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Ứng Dụng Tự Động A2S được thành lập từ những mối quan hệ lâu năm và cam kết cộng tác lâu dài của các thành viên, cá nhân có nhiều kinh nghiệm làm việc, quản lý, thi công các hệ thống điện, điều khiển, tự động.

Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến

A2S Reception:

A2S Service 01:

A2S Service 02:

Đối tác của chúng tôi
Thiết bị trạm quan trắc nước thải SMC Tự động hóa Siemens Thiết bị  hãng IFM Tự động hóa với hãng Rockwell A&B Thiết bị đo hãng EH Sick FESTO EMKO Danfoss Tổng công ty bia rượu Hà Nội Krones KHS KINETROL Tự động hóa hãng ABB Tổng công ty Bia rượu NGK Sài Gòn

Cảm biến nhiệt – dùng trong môi trường dễ cháy nổ

Với thiết kế mạnh mẽ , các thiết bị đo lưu lượng Coriolis của chúng tôi cho phép sử dụng trong những nhà máy hay máy móc di động , chẳng hạn như trong máy tái chế nhựa đường "HOT-RECYCLER" – hoạt động bằng cách loại bỏ và tái cung cấp đá giăm cùng với sự bổ sung asphalt và bitum