Giới thiệu A2S

Xin chào bạn tới A2S

Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Ứng Dụng Tự Động A2S được thành lập năm 2011 với cam kết cộng tác lâu dài của các thành viên, cá nhân có nhiều kinh nghiệm thiết kế, lắp đặt và quản lý thi công dây chuyền máy móc thiết bị, các hệ thống điện, điều khiển, tự động.

Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến

A2S Admin:

A2S Servicer:

A2S Sale:

Đối tác của chúng tôi
Tự động hóa Siemens Khí nén Aventics Solution Siemens Partner Thiết bị  hãng IFM Tự động hóa với hãng Rockwell A&B Thiết bị đo hãng EH Sick EMKO Danfoss Tổng công ty bia rượu Hà Nội Krones KHS KINETROL Tự động hóa hãng ABB Tổng công ty Bia rượu NGK Sài Gòn Thiết bị trạm quan trắc nước thải
Dây chuyền tuyển than Nam Mẫu

Dây chuyền tuyển than Nam Mẫu

Công ty A2S thiết kế và lắp đặt dây chuyền tuyển than tại công ty TNHH MTV Than Nam Mẫu.

Chia sẻ bài viết:

 Dây chuyền tuyển than cục trong hỗn hợp than don xô dựa trên nguyên lý tuyển nổi, theo kiểu tang quay.

Hệ thống là một tổ hợp các thiết bị điện, điện tử được tích hợp với nhau. Nó có các chức năng chính sau:

1. Điều khiển dây chuyền tuyển than, cụ thể là điều khiển hoạt động liên động của 38 động cơ.  Việc khởi động và dừng động cơ có thể thực hiện  ở 3 chế độ.
 

  • Chế độ điều khiển tại chổ (Local)
  • Chế độ điều khiển từ xa (Remote Manual)
  • Chế độ điều khiển tự động bằng máy tính (Auto)


2. Quan dây chuyền hoạt động thông qua hệ thống Camera.

3. Cho phép các vùng có thể ra thông báo, trao đổi thông tin với nhau qua hệ thống truyền thanh và mạng điện thoại nội bộ.

4. Lưu trữ, hiển thị thông tin, có thể in ấn thông tin về trạng thái làm việc của hệ thống dây chuyền theo ngày dưới dạng đồ thị và nhật ký hoạt động của hệ thống.

Hệ thống điều khiển tự động bao gồm 1 PLC S7 - 214 và máy tính giao diện vận hành sử dụng phần mềm Siemens WinCC V7.0 SP3

Một số hình ảnh giao diện vận hành hệ thống:
Giao diện vận  hành hệ thống đang hoạt động:

 


 

Màn hình lưu nhật ký dạng đồ thị và dạng message:

 


Dây chuyền tuyển than: 

Công ty A2S thiết kế và lắp đặt dây chuyền tuyển than tại công ty TNHH MTV Than Nam Mẫu. Hoàn thiện và bàn giao đi vào sử dụng hệ thống trong những ngày đầu năm 2013.

Tin khác